اولین فاکتور پیشرفت هرمنطقه

Rate this post

اولین فاکتور پیشرفت هرمنطقه ای اول باسواد شدن اهالی آن است که عوامل توسعه را می‌پذیرد که زحمت این این کار سترگ را قبل ار وجود راه و حتی امنیت و…. استاد مرحوم بهمن بیگی سنگ بنای آن را گذاشته آنچه داریم از صدقه س آن بزرگوار داریم مرحوم بهمن بیگی سواد وبهداشت در حد ماما وبهورز را قبل از راه به همه مناطق بردند ومنتظر راه وامنیت واینها نمی‌ماند چر که معتقد بود کلید حل مشکلات ما درلابلای الفبا نهفته است والحق چنین بود و خواهد بود 2 دومین فاکتور توسعه راه است مسافرت گردشگری انتقال محصولات و رساندن بیمار وامنیت وحتی سرازیر شدن سرمایه گذاری سرمایه گذاران غیر محلی راه وو وجود برق را مد نظر قرار می‌دهند احتمالا باید منطقه سیاخ درفکر جاده ای جایگزین برای جاده فعلی باشد به چند دلیل وجود پادگان‌ها وایجاد راهبندان در مواقع مانور وتمرینات نظامی و کم کشش بودن بار ترافیکی فعلی جاده بخصوص در فصول گرم و گردش پذیر منطقه

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.