باغ شهری های سیاخ دارنگون

باغ شهری های سیاخ دارنگون
Rate this post

باغ شهری های سیاخ دارنگون

با وجود باغ شهری های سیاخ دارنگون و شرایط مناسب آنها تراکم جمعیتی30 هزار نفری آن سه برابر شده است. این نشان گر مهمان پذیر بودن اهالی این منطقه است. ازاستان های جنوبی، همجوارو کل کشو اقدام به خرید این املاک باغ شهری کرده اند. و بعضی از مالکان به دلیل آب هوای خوب ساکن باغ شهری های منطقه شده اند .
اهالی منطقه به دلیل خونگرم و مهمان پذیر بودن تامل خوبی با آنها دارند.این نشان گرحسن نیت اهالی سیاخ دارگون
است .
با وجود تامل خوب ولی بهتر است شرایطی ایجاد شود تا راحت تر باهم در ارتباط  باشند تا بتواند مشکلات منطقه را به راحتی و به کمک یکدیگر حل کنند.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.