تخریب اراضی سیاخ دارنگون

تخریب اراضی سیاخ دارنگون
Rate this post

تخریب اراضی سیاخ دارنگون

وقتی از جاده  بوشهر شیراز به سمت منطقه سیاخ دارگون حرکت می کنیم  بعد از عبور از سردر اصلی منطقه سیاخ دارگون آن چیزی که به شدت به چشم می آید و جای تامل دارد تخریب اراضی منابع طبیعی این منطقه به شکل انبوه می باشد.
با دیدن این منظره ها در ذهن هر بینده ای این سوال پیش می آید آیا این تخریب ها با مجوز قانونی صورت می گیرد ؟
آیا منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و نهادهای مر تبط مجوزهای قانونی را برای انجام این کارها صادر کرده انند یا  نه ؟
اگرمجوزی از طرف این نهاد ها صادر می شود جای بسیار تعجب و تامل دارد چرا که متولی منابع طبیعی محیط زیست است.
برای تشکیل یک سانتی متر خاک این زمین های بکر چندین و چند سال باید زمان سپری شود.آیا ارزشش را دارد؟

اگر هم مجوزی صادر نمی شود چرا این تخریب ها صورت می گیرد و چرا ادارات مرتبط از این کار غیر قانونی جلوگیری
نمی کنند؟

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.