دهستان سیاخ دارنگون و دهستان کوهمره سرخی

دهستان سیاخ دارنگون و دهستان کوهمره سرخی
Rate this post

دهستان سیاخ دارنگون و دهستان کوهمره سرخی

دهستان سیاخ دارنگون در تقسیمات کشوری در مجاورت دهستان کوهمره سرخی از شهر ارژن قرار گرفته است
منطقه سیاخ دارنگون از بخش مرکزی شیراز محسوب می شود که طبق برنامه ریزی های ادارای که انجام شده به زودی به بخش مجزا تبدیل می شود
در کنار سیاخ دارنگون منطقه سرسبز کوهمره سرخی قرار گرفته است که در بخش های فرهنگی و اجتماعی این دو منطقه بسیار به هم نزدیک هستند.
به عنوان مثال در بحث ازدواج می توان ازدواج های زیادی را بین اهالی این دو منطقه مشاهده کرد. که از قدیم انجام میشده و همچنان هم ادامه دارد.
که این موضوع نشان دهنده این است که از نظر فرهنگی این دو منطقه چقدر به هم نزدیک هستند. و قطعا چهره های بسیار زیادی در علم و تحصیل و هنر در هر دو منطقه وجود دارند.
وب سایت قره آغاج در نظر دارد به زودی مصاحبه های مختلفی را با مفاخر این دو منطقه انجام دهد
یکی دیگر زا اهداف وب سایت قره آغاج برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بین اهالی این دومنطقه می باشدکه اینکار باعث رفاقت و همدلبی بیشتری بین اهالی هر دو روستا و منطقه خواهد شد
بخاطرنزدیک و جغرافی این دو منطقه به همدیگر ما منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم که بتوانیم با انجام فعالیت های مختلفی این ارتباطات را بیشتر و بیشتر کنیم هرچند که امروزه هم این ارتباطات وجود دارد مثل خرید و فروش محصولات کشاورزی ودامی که باهم در ارتباط هستند و زندگی شیرینی را در کنار همدیگر سپری می کنند.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.