معرفی روستای ایور

این روستااولین روستای منطقه ازطریق شیراز ب دیگرروستاهاست،وطبق تحقیقات مورخ چیره دست جناب عبدالله خان شهبازی، قدمتش برمیگرده ب زمان سلجوقیان،ک دراون زمان شهربوده، و داشتن زمینهایی بنام کاروانسرایی،و.زمینهای میدون،مویداین مطلب است،،ک درزمان حمله آلب ارسلان تلفات سنگینی بجای گذاشت،درهرصورت گفتنی دراین موردزیاداست که دراین فرصت اندک نمیتوان ب جزئیات اشاره کرد،امادرحال حاضر این روستادارای….120خانواروحدود500 نفر….جمعیت است،وشغل اصلی مردم کشاورزی ودامداری است،دارای امکانات آب،برق گاز،مسجد،درمانگاه بوده،وچندین شهیدنیزتقدیم انقلاب کرده،گنبدوگلدسته اول روستا،ک مردم اوراشیخ علیکهزادمی نامیدن،نیزطبق گفتارونظرعبدالله شهبازی،عارف بزرگی بوده و دارای آثاروابیاتی نیزبوده،ک متاسفانه براثرحوادث واتفاقات جوی،وسایرموارد، اثری ازآن باقی نمانده،ضمنآهم اکنون اقوام مختلف ترک وکهمره ای،دراین روستاساکنن،وبیشتر مردم بومی ب شیرازمهاجرت کرده اند،خلاصه گفتنی بسیار،وزبان بنده هم قاصر و الکن،،انشاءالله که باهمین مختصرواندک،توانسته باشم ادای دین کرده باشم

به قلم عبدالمحمد نامور

شهدای روستای

اخبار روستا

معرفی روستای ایور

معرفی روستای ایور

Rate this post درودخدمت شمادوست گرامی ،بنابدرخواست جنابعالی،برآن شدم،ک درمورد روستای ایور اطلاعاتی دراختیارتان بگذارم،این روستااولین روستای منطقه ازطریق شیراز ب دیگرروستاهاست،وطبق تحقیقات مورخ چیره دست جناب…

مشاهده همه مطالب
آخخخ یادش بخیر

آخخخ یادش بخیر

من شاعر نیستم....

من شاعر نیستم….

هرشهروند یک محیط بان......

هرشهروند یک محیط بان……

سیاخ دارنگون درنگاهی کوتاه

بزرگان روستا

تصاویر روستای