معرفی روستای ایور

Rate this post

درودخدمت شمادوست گرامی ،بنابدرخواست جنابعالی،برآن شدم،ک درمورد روستای ایور اطلاعاتی دراختیارتان بگذارم،این روستااولین روستای منطقه ازطریق شیراز ب دیگرروستاهاست،وطبق تحقیقات مورخ چیره دست جناب عبدالله خان شهبازی، قدمتش برمیگرده ب زمان سلجوقیان،ک دراون زمان شهربوده، و داشتن زمینهایی بنام کاروانسرایی،و.زمینهای میدون،مویداین مطلب است،،ک درزمان حمله آلب ارسلان تلفات سنگینی بجای گذاشت،درهرصورت گفتنی دراین موردزیاداست که دراین فرصت اندک نمیتوان ب جزئیات اشاره کرد،امادرحال حاضر این روستادارای….120خانواروحدود500 نفر….جمعیت است،وشغل اصلی مردم کشاورزی ودامداری است،دارای امکانات آب،برق گاز،مسجد،درمانگاه بوده،وچندین شهیدنیزتقدیم انقلاب کرده،گنبدوگلدسته اول روستا،ک مردم اوراشیخ علیکهزادمی نامیدن،نیزطبق گفتارونظرعبدالله شهبازی،عارف بزرگی بوده و دارای آثاروابیاتی نیزبوده،ک متاسفانه براثرحوادث واتفاقات جوی،وسایرموارد، اثری ازآن باقی نمانده،ضمنآهم اکنون اقوام مختلف ترک وکهمره ای،دراین روستاساکنن،وبیشتر مردم بومی ب شیرازمهاجرت کرده اند،خلاصه گفتنی بسیار،وزبان بنده هم قاصر و الکن،،انشاءالله که باهمین مختصرواندک،توانسته باشم ادای دین کرده باشم وبه آنچه هم که خواست جنابعالی بوده،عمل کرده باشم،موفق باشید،ارادتمند عبدالمحمد نامور

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.