کارخانه های تبدیلی برای محصولات کشاورزی

Rate this post

یکی دیگر از کارهایی که باید در منطقه سیاخ انجام شود ایجاد کارخانه های تبدیلی برای محصولات کشاورزی مانند گوجه فرنگی خبارسبز بادمجان و…. است با تبدیل گوجه فرنگی وخیارسبز به رب گوجه فرنگی وخیارشور وامثالهم از هدر رفت دسترنج کشاورزان جلوگیری می‌شود 2کار دیگری که می شود لنجام داد ایجاد غرفه های کوچک جهت خرید مازاد محصولات کشاورزی بطوری که از هر ده یا منطقه یک نفر این محصولات را با درصد معینی کارمزد بفروشد تا دلال و دلال بازی و تاراج محصولات کشاورزی توسط دلالان از بین برود وهمه کشاورزان درگیر فروش محصولات و وازبین رفتن اوقات آنان که باید صرف تولید گردد ازبین نرود 3 کاربعدی تهیه وتوزیع عادلانه نهاده های کشاورزی اعم از کود.، سموم و قطعات ویدکی وسایل و ادوات ماشینهای کشاورزی در سطح منطقه 4ایجاد یک شعبه از بانک کشاورزی جهت دادن وام به کشاورزان وانجام عملیات بانکی مربوط به خرید محصولات مازااد بر نیازکشاورزان منطقه

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.